Iš teksto „Brangakmenių, išpildančių norą, lietus“:

Gesaro karaliau – dgra Lha,

Didingas Liūte, karaliau, Drala Valdove,

Švytinčioje realybėje iš Vaiskiosios Šviesos

Sėdintis gyvybinės energijos soste,

Sudarytame iš vaivorykštės ir spontaniškumo buvimo.

Karaliaujantis Dieviškajame Mieste,

Kurio išmatavimas yra neregimas paprastu vyzdžiu.

Tekrenta Vaivorykštės šviesos į visas to pasaulio puses!

Milijonai žiedų tepadengia Žemę!

Vėsus, atgaivinantis visa ką gyvą vanduo tekrenta iš Dangaus!

Gardus, sotus maistas tepamaitina alkstančiuosius!

Teskamba harmoningos melodijos po visą pasaulį, dainos ir šokiai, maloninantys ausis ir akis!

Tekrenta lietumi gausybė rūbų, kuriuos malonu paliesti!

Saldumynai, medus, melasa, pienas, tobulo skonio ryžiai, aromatingi grūdai, šilkai, vilna – visos šios gerybės tekrenta iš Dangaus!

Karūnos iš aukso, perlų, turkio, deimantų, krištolo, tobulos formos ir  spindėjimo Brangakmeniai, apšviečiantys įstabius gamtos vaizdus ir išpildantys norus – tekrenta iš Dangaus!

Vaistažolės, smilkalai, neregėto grožio ir dainingumo paukščiai, pergalingi žirgai, tobuli deimantiniai ginklai, skirti atkirsti nežinojimą, saulėtekiai ir mėnulio švytėjimai, spindinčio grožio metų laikai -  teužpildo pasaulius laime, džiaugsmu, dėkingumu!

Teprisipildo debesys ir lietūs žinojimu, gerbūviu, palaima ir atjauta!

Tegu teka ežerai, upės, kriokliai, pripildyti ilgametystės ir skalsos!

Tekrenta iš Dangaus Brangakmenių lietūs, išpildantys norus, ir tetarnauja šie brangakmeniai visų atjaučiančių būtybių labui!

Išgražinkime šį pasaulį!

 

 Fondas įkurtas siekiant daryti taurius darbus, patiriant  Žmogiškojo Gyvenimo kuklumą ir didybę per sakralią muziką, humanizmo saviugdą ir kontempliaciją.

 

 

 

 

 

 

 

LT

Gesar King - dgra Lha,

Great Lion, King, Drala the Ruler,

In the shining reality of Clear Light

Sitting on a life force throne,

Made of a rainbow and spontaneous being.

Ruling in a Divine City,

a realm not visible by the pupil of the eye.

May the light of the Rainbow reach all parts of that world!

And thousand blossoms cover the Earth!

May the Water that is fresh and rejuvenating everything alive fall from the Sky!

May food that is delicious and filling feed the hungry!

May the harmonious melodies ring throughout the world! songs and dances that please the ear and the eye!

May clothes that are pleasant to touch drop down as rainfall !

Sweets, honey, molasses, milk, rice of perfect flavour, fragrant grains, silk, wool - all of these goods may fall from the Sky!

Crowns of gold, pearl, turquoise, diamond, crystal, gemstone of perfect form and glitter, herbal medicine, incense, sonorous birds of unseen beauty, triumphant horses, magnificent diamond weapons designed to cut off ignorance, sunsets and radiant moons, seasons of gleaming beauty - may they fill the worlds with happiness, joy and gratitude!

May the rainclouds fill up with knowing, welfare, bliss and compassion!

May the lakes, rivers and waterfalls fill with longevity and flow!

May the rain of wish fulfilling jewels fall from the Sky and serve the welfare of all sentient beings!

Let us adorn this world!

 

The Foundation has been set up to create positive effort and experience the modesty of Human Life as well as greatness though sacral music, humanism expansion and contemplation.

 

 

 

 

 

 

 

 

EN