,,Silentium" fondo biblioteka

Pasaulio pasakos

 

Kas yra nuostaba? Tai-Pasakos! Kas yra laukti sniego vidurvasaros ir elnias devyniaragis?Tai-mitinė samonė, esanti taip arti žmogaus, kad regis, sulieja jų alsavimai į vienąpergalingą šviesą. Filosofijos ir sielotyros fontas „Silentium“ pristato unikalią kolekciją „Pasaulio paveldas – įvairių tautų pasakos. Skaitytojai galės susipažinti suišminties aruodais –Nepalo, Butano, Bengalų, Islandų, Švedų, Abchazų, Estų, bei kitųunikalių retų, rečiausių išlikusiu tautų pasakų ir kiekvienoje pasakoje žiba gerumo, atjautos ir išminties brangakmeniai.

Susitiksime Pasakos stebuklinguose slėnuose!

Skirta atviriems ir sąmoningiems žmonėms. Kviečiame peržengti drovumą ir pasinerti į nuostabių tekstų skaitymą. Dėl skaitytojo bilieto registravimo prašome kreiptis el. paštu - tibetomedicina@gmail.com

,,Silentium" fondo biblioteka

Filosofija, Budizmas, Sakralieji menai, Mitologija.

 

Skirta atviriems ir sąmoningiems žmonėms. Kviečiame peržengti drovumą ir pasinerti į nuostabių tekstų skaitymą. Dėl skaitytojo bilieto registravimo prašome kreiptis el. paštu - tibetomedicina@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atidaryti knygų
sąrašą

Kur galima išeiti į tylą,

pabūti esatyje, savastyje, be žodžių, už garso ir minčių ribų.

Susitikti, pasikalbėti. Galima tartis jau dabar.

1. Seserys asumpcionistės

Želvos g. 14, Vilnius

Kontaktinis asmuo - ses. Benedikta Rollin, tel. 8 639 96413

2. Kristaus Karaliaus seserų kongregacija

Verkių g. 70, Vilnius

Kontaktinis asmuo - ses. Elena Gaidamavičiūtė, tel. 8 686 11316, 8(5) 2775954

3. Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė

Klevų g. 8, Krikštėnai, Ukmergės r.

Kontaktinis asmuo - ses. Rozana Graulich, tel. 8 686 59728 arba s. Brigita Ambraziūnaitė, tel. 8 685 46560

4. Šv. Kotrynos seserų kongregacija

P. Dovydaičio g. 27, Kaunas

Kontaktinis asmuo - ses. Danielė Bilotaitė, tel. 8 626 71792

5. Šv. Jono apaštalinės seserys

Pilies g. 1, Senieji Trakai

Kontaktinis asmuo - ses. Monika Teresė, tel. 867782734, 8(5) 2836327,

6. Seserys Benediktinės

Benediktinių g.10, Kaunas

Kontaktinis asmuo – ses. Juozapa Strakšytė, tel. 865252287

7. Nepaliaujamos Pagalbos Seserys Pranciškonės

Pušyno g. 2, Kretinga

Kontaktinis asmuo - ses. Edita Gedmintaitė, tel. 860356869

8. Dievo Apvaizdos seserys

Apvaizdos takas 6, Panevėžys

Kontaktinis asmuo – ses. Jūratė Marcinkevičiūtė, tel. 865666040

9. Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija

Amerikos Lietuvių g. 11, Kaunas

Kontaktinis asmuo – ses. Ona Baliūnaitė, tel. 860536429

10. Nukryžiuotojo Kristaus seserys

Kalvarijų g. 331A, Vilnius

Kontaktinis asmuo – ses. Aldona Dalgėdaitė, tel. 868245665

11. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserys

A) Šv. Kryžiaus namai, Daukanto a. 1, Vilnius

Kontaktinis asmuo – ses. Dalia Dapkūnaitė, tel. 8 699 31926

B) Pal. Jurgio Matulaičio namai, Žeimenos g. 6, Kaunas

Kontaktinis asmuo - ses. Vincenta Slavėnaitė, tel. 8 656 24387

C) Vargdienių seserų sodyba, P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė

Kontaktinis asmuo - ses. Viktorija Plečkaitytė, tel. 8 652 12629

12. Šventos Šeimos seserys

A) Lenktoji g. 22, Vilnius

Kontaktinis asmuo – ses. Faustina Elena Andrulytė, tel.8 611 70327

B) Alyvų g. 9, Marijampolė

Kontaktinis asmuo - ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė, tel 8 622 76756

13. Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės

Senieji Lietuvos vienuolynai

 

Vilniaus pranciškonų konventas ir Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, stovinti Vilniaus senamiestyje. Pranciškonų bažnyčia – vienas seniausių miesto statinių, jo istorija siekia XIV amžių. Bažnyčia yra gotikinė, bet XVIII a. ji įgijo ir baroko formų. Neseniai joje atidengta stebuklinga laikoma Švč. Mergelės Marijos (Baltosios Dievo Motinos) statula.

 

 

 

 

 

Vilniaus bernardinų konventas ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, plačiau žinoma kaip Vilniaus Bernardinų bažnyčia, stovi Vilniaus senamiestyje, kairiajame Vilnios krante šalia Sereikiškių parko, tradiciškai vadintu Bernardinų sodu. Su Šv. Onos bažnyčia ir vienuolyno pastatais sudaro reikšmingiausią Lietuvoje gotikos stiliaus pastatų ansamblį. Šiaurinėje pusėje prie bažnyčios šliejasi vienuolynas.

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas ir  Šv.  apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – šis brandžiojo baroko perlas stovi Vilniuje, Antakalnyje. Bažnyčioje yra 13 puošnių koplyčių, barokinė marmurinė krikštykla, XIX amžiuje pastatyta paauksuota rokokinė sakykla, palubėje kabo laivą imituojantis sietynas, galima pamatyti apie du tūkstančius stiuko statulų, išraiškingų freskų ir paveikslų, įspūdingų reljefų. Piligrimai labai vertina Šv. Marijos ir „Vilniaus maro“ paveikslus, vadina juos didžiais stebuklais. Dabartinė bažnyčia, kaip garbingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Pacų giminės mauzoliejus, buvo pradėta statyti XVII amžiuje. Priešais bažnyčią yra aikštė, pavadinta popiežiaus Jono Pauliaus II vardu ir skirta jo vizitui į Lietuvą atminti.

 

 

 

 

Vilniaus Išganytojo bažnyčia, dar žinoma kaip  Vilniaus Trinitorių bažnyčia stovi Vilniuje, Antakalnyje. 1693 m. bažnyčios fundatorius Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega čia įkurdino vienuolius trinitorius. Barokinė bažnyčia su trinitorių vienuolynu ir su Sapiegų rūmais sudarė didingą ansamblį Antakalnyje. Nuo 2000 m. bažnyčią aptarnauja šv. Jono kongregacijos broliai ir seserys. Nuo to laiko ansamblis vadinamas Šventojo Jono Teologo vardu.

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia, plačiau žinoma kaip Vilniaus Dominikonų bažnyčia, stovi Vilniaus senamiestyje. Yra žinoma, kad dar didysis kunigaikštis Gediminas apie 1320 m. buvo Vilniuje pastatydinęs dominikonams bažnyčią. Ordinas Vilniuje atsikūrė 1501 m., kai kunigaikštis Aleksandras atidavė jiems parapinę Šv. Dvasios bažnyčią. Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, dvibokštė, bazilikinė, su elipsiniu kupolu, 3 navų. Yra 16 altorių. XVIII a. vargonai – vieni seniausių Lietuvoje. Dominikonai 1993 m. persikėlė į jiems grąžintas patalpas prie Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios.

 

 

Šv. Jono bažnyčios ir jėzuitų Akademijos (dab. Vilniaus Universitetas) ansamblis užima beveik visą kvartalą Vilniaus senamiestyje. Pagrindinis ansamblio akcentas - Šv. Jono bažnyčia ir varpinė, 12 Universiteto pastatų išdėstyti apie 12 įvairaus dydžio kiemų. Jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 m., pradžoje mokė privačiai, oficialiai kolegija, funduota Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus, atidaryta 1570 m. 1579 m. Stepono Batoro privilegija mokykla tapo Akademija (įkūrimą bule patvirtino popiežius Grigalius XIII). Jėzuitų žinioje buvo Jogailos 1387 m. funduota Šv. Jonų bažnyčią. Jėzuitų misija sustiprino katalikų bažnyčios pozicijas Lietuvoje, auklėjo ir švietė visuomenę, ypač smarkiai paveikė LDK elito mąstyseną, patraukdama katalikybėn daug stačiatikių ir protestantų bajorų, skleidė naujausius Vakarų kultūros pasiekimus.

 

 

Kretingos bernardinų vienuolynas ir  Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. LDK etmonas Jonas Karolis Chodkevičius 1602 m. Kretingoje pastatė pirmą medinę bažnyčią bei įsteigė Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių observantų, arba kitaip - bernardinų, vienuolyną. Bažnyčia ne kartą perstatyta, remontuota, todėl joje yra įvairių stilių - gotikos, renesanso bruožų, 7 barokiniai altoriai. Po centriniu altoriumi yra palaidota didikų bei vienuolių. Iki dabar ypatingai iškilmingai Kretingoje švenčiami pranciškonams būdingi Šv. Antano ir Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios (atlaidai (keliami į sekmadienį). Nuo 1993 m. bažnyčia leidžia žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelį”. Rengia jaunimo stovyklas. Vienuolyne yra biblioteka, labdaros valgykla ir vaistinė.

 

 

Linkuvos karmelitų vienuolynas ir  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia stovi miestelio centrinėje dalyje. Vienuolyną 1634 m. fundavo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Karmelitų ordino vienuoliai užsiėmė parapinėmis misijomis ir rekolekcijomis. Švč. Mergelę Mariją nuo XV a. jie laiko ypatinga savo ordino globėja, suteikusia ordinui ypatingą privilegiją, kurios matomas ženklas yra karmelitų škaplierius (raiščiais sujungti du gelumbės gabalėliai su Jėzaus Kristaus, Marijos ar šventųjų atvaizdais). Gailestingumo darbais besirūpindami vienuoliai šelpdavo vargšus ir suteikdavo pirmąją pagalbą ligoniams.. Su karmelitų vienuolynu atsiranda ir pirmoji biblioteka Linkuvoje.

 

 

Pažaislio kamaldulių vienuolynas – pastatų ansamblis Pažaislyje, Kauno marių šiaurės-vakariniame krante. Čia gyvena, meldžiasi ir rūpinasi šv. Kazimiero seserų kongregacija. Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis pastatytas XVII–XVIII a. funduojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didžiajam kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui 1660 m., Kamaldulių ordino vyresnybei Romoje leidus. Ansamblis laikomas vienu geriausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje. Ansamblyje įrengti piligrimų reikmėms skirtus Svečių namus. Ypač iškilmingai Pažaislyje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. Plačiosios visuomenės ypač mėgstami kas metiniai vasaros Pažaislio muzikos festivaliai – dalis koncertų vyksta vienuolyno erdvėje.

 

 

Senųjų Trakų Benediktinų Vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia - viens seniausių vienuolynų Lietuvoje - 1405 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas čia, gimtojoje pilyje, apgyvendino iš Tyneco prie Krokuvos parsikviestus benediktinus ir netoliese pastatė jiems bažnyčią. 1577 m. bažnyčia perstatyta, pastatytas vienuolynas. XIX a. pabaigoje vienuolynas perstatytas į neogotikinę bažnyčią. Verta pasigėrėti ant kunigaikščių laikus menančio piliakalnio išsidėsčiusiais vienuolyno pastatais ir savotiškai iš vienuolyno mūrų išaugančia bažnyčia. Vienuolyne gyvena Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacijos narės. Vienuolės kontempliatyvų gyvenimą derina su aktyviu apaštalavimu – priima svečius, organizuoja rekolekcijas, seminarus, ruošia parapijos jaunimą sakramentų priėmimui.

 

 

Kas yra žmogaus dvasinė kelionė?

 

Žmogui labai svarbu suvokti, kad Vaiskioji Šviesa – tikrieji žmogiškojo Įprasminto gyvenimo namai.

Taip ir norisi paimti už rankos šiuolaikinį, nuo beatodairiško bėgimo ir miestų nerimo pavargusį, žmogų ir paguosti – suteikti jo sielai palaimos ir atgaivos.

Kas yra rami ir skaidri atgaiva? Visų pirma, tai – tyla. Tyloje pakeisti sąmonės atspindžiai nugiedrina protą, leidžia patirti gyvenimo grožį, harmoniją.

Visos žmonijos siekis – sukurti šviesią, brandžią žmonių ateitį. Tai privalo būti išreikšta rūpesčiu žaliąja gamta, ir visapusišku išsilavinimu, nenutrūkstamomis dvasinėmis rekolekcijomis.

Žmogaus visa esatis turi siekti dvasinio atgimimo, žydėjimo ir dalinimosi gėriu su kitomis gyvomis būtybėmis. Norint sugebėti visą, išsiskleidusį dvasinio gyvenimo grožį, reikia nurimti, sustoti ir ... ištirpti Būties akimirkoje.

Su nuostaba ir dvasiniu pakylėjimu, fondas „Silentium“ kviečia mąstyti savo žmogiškąja tauriąją paskirtį piligrimaujant šventose vietose. Tai – unikalūs, nepaliesti gamtos plotai ir vienuolynai. Susipažinkime su vienuolynų paveldu – galite naudotis fondo sukaupta dvasine sielotyros literatūra, audio-video biblioteka, kreipdamiesi į fundatorius, taip pat Fondo renginių metu. Kai kurie reti, autentiški šaltiniai turės ir virtualų pavidalą.

 

Vienuolynai Lietuvoje